Okunmamış 01-02-12, 04:56   #1 (permalink)
ÖZEL ÜYE
 
PınaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 16-08-11
Mesajlar: 8.352
Konular: 7568
PınaR is on a distinguished road
Standart Çakralar (Şakralar) Hakkında

reklam alan Çakralar hakkında detaylı bilgi burada sevgili dilekduası..com üyeleriSanskritçe de ‘’şakra’’ kelimesi tekerlek anlamına gelmektedir.İnsan bedeninde hızla dönen tekerleklere benzeyen enerji merkezleri vardır ve bunlar ŞAKRA olarak adlandırılmışlardır.Yaşamımızdaki herşey gibi şakralarda ses, ışık ve renklerle ilşkilidir.Şifa, şakraların uyum içinde çalışmasını ve dengeli bir hale gelmesini ve daha sonra da yaradılışı ve sizin bu yaradılış içindeki amacınızı anlamayı sağlar.

Zamanın değişim ve mutasyon mekanizması içinde sürekli hareket halindedirler.Şakranın insan bedeninde bir enerji merkezi/düğüm noktası olduğu hemen hemen tüm spiritiüel öğretiler de vardır. Bu spiritüel öğretiler arasında değişik yoga metodları, Hinduism ve onunla ilişkili bazı doğu kültürlerini ve New Age akımının bazı bölümlerini sayabiliriz.Bu kelime Sanskritçe de ki ‘’cakra’’ kelimesinden gelir. Anlamı da tekerlek veya daire olarak tercüme edilebilir. Bazen de ‘’yaşam tekerleği’’ denir.Yedi temel şakranın omuriliğin alt ucundan başlayıp yukarıya doğru sıralandıkları söylenir. Her bir şakranın belirli bir rengi, özel fonksiyonları vardır, her biri şuurun bir yönünü yansıtırlar, klasik bir elementleri ve diğer belirleyici özellikleri vardır.Şakraların Fizik bedene canlılık verdikleri ve insan tabiatının hem fiziksel ve hem de zihinsel yönlerinin birbirleri ile iletişiminde odak noktası oldukları belirtilir. Şakraların, yaşam enerjisinin (doğu kültürlerinde bu enerjiye prana deniyor) merkezleri olduğu ve bu enerjininde nadi adı verilen kanallarda hareket ettiği söylenir.Mistisizimde bir nadi (çoğulu nadis) yaşam enerjisinin içinde aktığı ve sonunda şakralara bağlandığı bir kanaldır. En belli başlı kanallar Shushuman, Ida ve Pingala dır.Nadi denilen bu kanallar Sanskritçe de prana, Çin öğretilerinde ise ‘’chi’’ denilen yaşam enerjisini taşırlar. Buna ilaveten beşduyu ötesi algılama (altıncı his gibi) gibi fonksiyonları da vardır. Hem empatik (başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak)hemde içgüdüsel reaksiyonlarımızda rol oynarlar. Bu kanalların sadece deriye kadar uzandıkları söylensede bedeni çevreleyen aura nın dış sınırına kadar ulaştıkları belirtilir.Ida ve Pingala kanalları beynin iki yarısını temsil ederler. Pingala dışa dönüktür, yani güneş kanalıdır ve beynin sol tarafı ile ilgilidir. Ida ise içe dönüktür, ay kanalıdır ve beynin sağ tarafı ile ilgilidir.Her iki kanalda nefes egzersizleri ile uyarılabilir. Sağ ve sol burun deliklerinden dönüşümlü olarak nefes alınarak beynin sağ ve sol bölgeleri uyarılır. Nadi kelimeside sanskritçe den gelir ve kanal, akıntı veya akış demektir.Geleneksel Çin tıbbı da insan bedeninin bir enerji sistemi olduğunu ve yukarıda bahsedilen modele uygun olduğunu belirtir.New Age akımı batı dünyasında şakralara olan ilgiyi arttırmıştır. Pek çok kişi şakraların konumları ve rolleri ile endokrin sistemindeki hormonların ve salgı bezlerinin benzerliği olduğunu düşünmektedir. New age akımını kabul edenler yukarıda bahsedilen ana şakraların haricinde de şakralar olduğunu söylemektedir. Buna örnek olarak kulak şakralarını verebiliriz.Eski Hint öğretilerinde şakralar Brahmandan gelen şuurun ortaya çıkış yerleri olarak düşünülmüş. Ruhaniyetten gelen bir enerjinin yavaş yavaş yoğunlaşarak belirli şakra seviyelerini oluşturduğu ve nihayet Muladhara denilen en alttaki şakrada sonlandığı belirtilmiştir. Muladhara denilen bu an alttaki şakra anusa yakın bir noktada yer alır en büyük bedensel zevkler, ihtiras ve tutkuların bulunduğu yerdir.Eski bir felsefe akımına (Samkhya felsefesi) göre bu en alt şakra maddesel varoluşun metafizik tabanıdır. Bu şakra spiritüel enerjiyi çeker ve enerjinin fiziksel bir şekilde varolduğunu varsaymasına sebep olur. Bu bir elektrik akımındaki şeklin gelişmesi için gerekli potansiyeli sağlayan negativ bir kutup gibidir.Bu şakranın içinde harekete geçirilmeyi bekleyen büyük bir spiritüel potansiyel vardır. Bu potansiyel esas geldiği orijine, kaynağa yükselmeyi beklemektedir.Muladhara dan üç ana kanal çıkar. Fiziksel işlemlerden üreme ve dışkılama ile ilgilidir, ayrıca çeşitli korku ve suçluluk kompleksleride bununla ilintilidir. Bir insanın potansiyel karması burada fiziksel olarak belirlenmiştir.Bu şakranın rengi kırmızıdır ve elementi topraktır.Batı daki Kabala inanışında olduğu gibi burada da ilk başlangıçta serbest olan ve Kundalini denilen yaşam enerjisi sarmal bir şekilde uykudadır. Tantric yoganın hedefi de bu enerjiyi harekete geçirmek ve onu oradan kaldırıp gitgide daha da latifleşen şakralar arasından geçirerek başın tepe noktasında ki şakraya ulaştırmak ve tanrı ile birleşmeyi sağlamaktır.Sahasrara denilen tepe şakrası da başın en tepe noktasında yer alır. 1000 tane yaprağı vardır ve bunlar 20 tabaka halinde yerleştirilmişlerdir. Çoğunlukla bin yapraklı lotus çiçeği olarak anılır. Sistemdeki en latif şakradır ve saf şuurla ilgilidir. Ayrıca diğer bütün şakraların çıkışıda buradandır. Şayet bir yogi enerjisini bu noktaya kadar yükseltebilirse tanrı ile birliği yaşar..7 şakranın ölümsüz insanın veya ruhun tek olan şuurunun dünya yaşamını yönetmek üzere ne şekilde bölündüğünü gösterdiği söylenir. (beden/içgüdüler/yaşam için gereken enerji/derin duygular/ iletişim/yaşamla ilgili genel bir bakış/tanrı ile temas) . Şakralar spiritüel latifliğin değişik seviyelerine yerleştirilmişlerdir. En tepede Sahrara, yani saf şuurla ilgili olan şakra ve en alttada madde ile ilgili olan Muladhara yer alır ve şuurun en yoğunlaşmış hali olarak görülür.

Şakra TekerlekleriTepe Çakrası (Taç Çakra) (Crown Chakra)Brow Chakra (Alın Şakrası - Üçüncü Göz Merkezi)Throat Chakra (Boğaz şakrası)Heart Chakra (Kalp Şakrası)Solar Plexus-Sırt şakrası(Göbeğin üst kısmında midenin arkasında ve aortanın önünde yer alır)Spleen Chakra -Sakral ŞakraRoot Chakra - Kök ŞakraAyrıca, tepe şakrasının üzerinde de kişilik ötesi, benlikle ilgili olmayan bir şakra daha vardır. Bu şakra şakra başın 4-5 parmak yukarısında bulunur ve insanlar arasındaki spiritüel bağlantılarla ilgilidir. Bu, bazı hallerde başın üzerinde birden fazla şakra halinde görülür. En alttaki başın 4-5 parmak üzerinde, en üstteki de başın 30cm üzerinde yer alır. Bunun adı Ruh yıldızıdır. Bizim ruhlarımız ışık pırıltılarıdır ve bunları zaman zaman görme alanınızın dışında görebilirsiniz.Bütün spiritüel öğretiler ve dinlerde şakralar dan bahsedilir.Özellikle Çin Tıbbında ve Tibet Budizminde pek çok şakra modeli.daha vardır. Hatta, Musevi Kabalasında ki farklı Sephiroth lar da bedenin değişik kısımları ile ilişkilidir.Islam Sufizminde Lataife-e-Sitta ( 6 latifliğin) in beş duyu ve beş duyu ötesi algılama ile ilgili oldukları söylenir ve bunların aktive edilmesi sonucunda bir kişinin ruhsal gelişimi tamamlanır.Birbirinden çok farklı olan Shakta Tantra, Sufism ve Kabbalism de de şakralar, lataif ve Sephiroth hemen hemen benzer ruhsal kavramları temsil etmektedirler.

Çakralar Ve Endokrin SistemiŞakraların pozisyonları ve fonksiyonları ile endokrin sistemindeki çeştili organların ilişkili olduğu söylenmektedir.(Yukarıdan aşağıya 1.Epifiz 2.Hipofiz 3.Tiroid 4.Timus 5.Böbreküstü bezleri 6.Pankreas 7.Üreme Organları (Erkekte Testis, kadında Yumurtalıklar)-Tepe şakrası şuurun şakrasıdır denir. Bu, diğer şakraları kontrol eden ana şakradır. Yaptığı iş ise pituitary gland (epifize benzer). Buradan endokrin sistemini kontrol eden hormonlar salgılanır ve hipotalamus vasıtasıyla merkezi sinir sistemine bağlanır. Talamusun şuurun fiziksel tabanı ile ilgili bir rolü olduğu söylenmektedir.-Ajna Şakrası veya Alın Şakrası/ üçüncü göz ise pineal gland le (hipofizle ) ilişkilidir. Bu zaman şakrasıdır ve ışığın farkında olmakla ilgilidir. Pineal gland (hipofiz bezi) ışığa duyarlıdır ve melatonin hormonunu salgılar ve uyumak veya uyanmak ile ilgili içgüdüleri düzenler. Ayrıca, çok çok eser miktarda pyschodelic (rock müziğinde olduğu gibi duyguları aşırı derecede uyaran) bir kimyasal olan dimetiltriptamin salgılar.. -Vishudda denilen boğaz şakrası İletişim ve gelişme ile ilgilidir. Sözü edilen gelişme kendini ifade etme tarzıdır. Bu şakra tiroid bezine paraleldir. Tiroid bezi ise gene boğazda bulunur ve tiroid hormonu üretir. Bu da gelişme ve olgunlaşmadan sorumludur.-Anahata veya kalp şakrası sevgi, aşk, denge ve iyi hissedişle ilgilidir. Göğüste bulunan timus la ilişkilendirilir. Bu organ hem bağışıklık sisteminin hemde endokrin sisteminin bir parçasıdır. Hastalıklarla savaşan T hücrelerini üretir ve stress ten kötü bir şekilde etkilenir.-Solar plexus şakrası veya Manipura enerji, asimilasyon ve sindirim ile ilgilidir. Pankreas ile dış adrenal bezler ve adrenal korteks ile ilişkilidir. Bunlar sindirimde çok önemli rol oynarlar ve yiyeceklerin beden için gerekli enerjiye dönüştürülmesini sağlarlar.-Sakral şakra veya Swadhisthanna göbeğin 3-5 cm altında veya dalaktan sol tarafa doğru uzanmış şekilde bulunur. Duygular, cinsellik ve yaratıcılıkla ilgilidir. Bu şakra erkekte testis kadınlarda ise overlerle ilişkilidir. Bilindiği gibi bu organlar üreme ile ilgili çeşitli seks hormonlarını salgılar ve bunlarda insan duygularında çok dramatik değişiklikler meydana getirirler.-Muludhara veya kök şakrası güvenlik, yaşamı devam ettirme ve kişinin en temel potansiyeline işaret eder. Yaşam enerjisi olan kundalinin burada bir sarmal şeklinde (aynen bir telin kangal gibi sarılması şeklinde ) bulunduğu söylenir. Buradan açılarak kişiyi tepe şakrasındaki en yüksek ruhani potansiyeline getirmek üzere hazır bekler. Bu merkez genital bölgeler ve anus arasında yer alır. Her ne kadar burada herhangi bir endokrin bezi olmasada bu şakranın daha içerdeki adrenal bezler ve adrenal medulla ile ilişkili olduğu söylenir. Adrenal medulla kişinin yaşamı tehdit altında olduğunda savaş veya kaç reaksiyonu vermesinden sorumludur. Bu bölgede cinsel ilşikide boşalmayı sağlayan bir kas vardır. Sperm hücresi ve yumurta arasında bir parallellik kurulur ve burada genetik kod sarmal halinde bulunur. Bu genetik kod kendini tam gelişmiş bir insan olarak ifade etmeye hazır kundalini-yaşam enerjisi ile birlikte bulunur.Hint mistiklerine göre şakraların en önemli özelliği ve bulunma seviyeleri ruh tadır. Ancak, pek çok kişi şakraların poziyonları ve fonksiyonları ile ilgili olarak endokrin sistemindeki bezlerle ilişki kurmuştıur . Buna ek olarak omurilik boyunca yer alan sinir yumakları (ganglia) ile de ilişkilendirilmişlerdir. Bazı kimseler şakraların fizik bedende endokrin bezleri olarak açığa çıktığını belirtmişler ve onların sübjektif açığa çıkışları da psikolojik ve spiritüel deneyimler şeklinde olmuştur.Gerçekten endokrin bezleri tarafından salgılanan bu hormonların insan psikolojisi üzerinde çok dramatik etkileri vardır ve bunların herhangi birinde oluşan bir dengesizlik kişide psikolojik veya fizyolojik bir dengesizlik yaratır.Belki de bu bezlerin en dramatik ve etkili salgısı saykodelik bir madde olan (psychodelic drug) DMT dir ve pineal gland tarafından sentezlenir karşılığıda tam alın şakrasıdır. En azından batıda bazı kişiler bu tür kimyevi maddeler kullanarak spiritüel deneyimler yaşamışlardır.

ŞAKRALAR VE RENK FREKANSLARIRED KIRMIZI

Kök Şakra

Omuriliğin en altında yer alır. Bütün yaradılışın bilgisini taşıyan ilk sekiz hücre burada yer alır ve sadece bu hücreler bütün yaşamımız boyunca değişmeden kalırlar. Bizim fiziki dünyada kök salmamızı sağlar.

ORANGE TURUNCU

. Spleen: Göbeğin hemen altında yer alır ve bizim cinsel ve üreme kapasitemizle ilgilidir. Bu şakranın blokajı duygusal sorunlar ve cinsel suçluluk olarak açığa çıkar

YELLOW SARI

Solar Plexus .Solar plexus Duyguların yerleştiği yer. Bize dünya da kişisel bir güç verir. Bloke olduğunda kızgınlık veya kendini kurban gibi hissetmek duygusu verir.

GREEN YEŞİL

. Kalp şakrası, bloke olduğu takdirde bağışıklık sistemi veya kalp sorunları veyahut da şefkat eksikliği ortaya çıkar.Kalp şakrası merkezi-Ruhun mekanı, zaman gösterge şişesinde. Kalp sıfır noktası olarak belirtilmiş.

BLUEMAVİ

Boğaz şakrası yaratıcılık ve iletişimle ilgilidir. Duygularınızı uygun bir şekilde ifade edemediğiniz zaman baskı hisseder.INDIGO

Third Eye: Pineal Gland: Is a physical eye

with the capabilities of looking upward.Üçüncü Göz Şakrası: Pineal bezi (epifiz)Yukarıya bakma yeteneği olan fiziki bir gözdür.VIOLET

Taç Şakra : Daha üst boyutlardan gelen mesajlarla sizi birleştirir ve başın üzerinde bir baskı şeklinde hissedilebilir.

ŞAKRALAR SESLER VE NOTALAR

ŞAKRALAR VE KRİSTALLERHer şakra ile ilgili renkli bir kristal vardır. Şifa için her şakranın üzerine ilgili bir kristal yerleştirilir ve bu şekilde bir meridyen matriksi oluşturularak dengeleme sağlamak amaçlanır.SEVGİLİLERSevgililer de şakra sistemleri aracılığı ile ilişki kurar ve bağlanırlar.

Aura alanları ve meridyen matriksleri

EKİN HALKALARI VE ŞAKRALAR

(Haziran 1996, Alton Barnes, England)

Bu ekin halkası 12 şakrayı ve DNA mızın nasıl harekete geçtiğini gösteriyor.

DÜNYANIN ŞAKRA SİSTEMİ

Dünya, yaşayan bir organizma olduğu için onun da şakra merkezleri vardır. Bunlar kutsal geometriye dayanan belli başlı meridyenler le bağlantı kurarlar. Bizim şakralarımızda dünyanın meridyen sistemi ile bağlantılıdır.

KUNDALINI yaşam enerjisiYılan sembolü: DNA, ejderha, yılanlar v.s.

alıntıdır

sevgiler
PınaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Bookmarks

Etiketler
Yok

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Çakralar Ve Taşları Öğrenelim PınaR Aura Ve Çakra 0 01-02-12 04:56
Az Konuşmak Hakkında PınaR Farkındalık 0 01-02-12 04:53
Mi'rac Hakkında.. PınaR İslam Ve İnsan 0 31-01-12 17:32
Numerolaji Hakkında PınaR Sembol Ve Sayıların Sırları 0 30-01-12 16:46
Simya Hakkında PınaR Simyagerlik-Simya İlmi 0 30-01-12 06:27


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:14.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.